تماس با ما

آدرس: کرمان، شهرستان انار، کیلومتر 12 جاده انار-رفسنجان

شماره تماس: 03434189399

فکس:03434189412

همراه:09129352700

همراه :09131923248

ایمیل: Info@diacopistachio.com