درباره دیاکو

بازرگانی پسته دیاکو، با مدیریت عباس رشیدی پور ،از سال 1382 به طور رسمی کار خود را در حوزه صادرات پسته ایران به کشور های حاشیه خلیج فارس، اروپا و جنوب آسیا آغاز کرد. با همکاری بسیاری از شرکت های صادراتی ایران، امروزه این شرکت در زمره بزرگترین و توانمند ترین صادرکنندگان پسته ایران به شمار می آید. چشم انداز شرکت برای ورود به قرن جدید، مدرنیزاسیون صنعت پسته در حوزه کشاورزی و تا فراوری و صادرات می باشد و امیدوار است با همکاری مراکز پژوهشی داخلی و خارجی، با استفاده از دانش روز، در بازآفرینی جایگاه پسته کرمان در دنیا نقشی موثر ایفا کند

لوگو شرکت پسته دیاکو